“…lai gadījums kļūtu par notikumu…”


“…lai gadījums kļūtu par notikumu…”

ABLV Bank kolekcija topošajam Laikmetīgās mākslas muzejam.

Izstādes intereses centrā ir stāsti. Mākslas darbi kā stāsti, kolekcija kā stāsts par laikmetu, ko kolekcija pārstāv, izstāde kā stāsts par kolekciju un tās mākslas darbiem.

Izstādi veidos četras tematiskas daļas – cilvēks, ainava, sociums, sajūtas – universālas kategorijas, kas iezīmē pieturas punktus ABLV Bank kolekcijas izprašanā. Sadaļa Cilvēks iepazīstina ar darbiem, kas fokusējas uz indivīdu, izceļot to kā personību, laikmeta liecinieku, antropoloģiskas intereses objektu. Mākslas darbi, kas grupēti sadaļā Ainava, tiecas fiksēt vidi un faktūru, kas veido mūsu dzīves telpas specifiku, aptverot gan lauku, gan pilsētas, gan informācijas plūsmas un mediju radītās ainavas. Sociums iezīmē teritoriju, kurā norisinās procesi, kas saistīti ar sabiedrību, tās kolektīvo atmiņu, vēstures pārvērtēšanu, varas spēlēm, ideoloģiju sadursmēm, provokācijām un komentāriem. Sajūtas apkopo darbus, kuros mākslinieki mēģinājuši fiksēt domu, sajūtu, skaņu, teksta vibrācijas un nospiedumus, kas meklējami ārpus ikdienas valodas un bieži vien kļūst tulkojami ar abstraktu tēlu, krāsu vai noskaņu palīdzību.-->